Kontakt

Sture Lindholm ordförande
Tel 0480-171 31, 0480-811 75
Mobil 070-695 75 16
E-post: sture.lindholm@gmail.com

Charlotte Tornheden vice ordförande
Tel mobil 0723-89 01 31
E-post: charlotte.tornheden@icloud.com

Nils Schönström kassör
Tel 0480-295 19. 070-645 28 45
E-post: nils.schonstrom@telia.com

Ingrid Ersgård sekreterare
Tel 0480/42 24 01. 073-726 24 01
E-post: ingrid.ersgard@gmail.com

Paul Thorstensson
Tel 0480/292 31
Mobil 073-056 14 37
E-post: kp.thorstensson@gmail.co

Tullan Gunér
Tel. 070-88 20 877
E-post: tullan.svante@gmail.com

Matilda Norlöv
E-post. matilda.norlov@gmail.com

Vill Du få en påminnelse inför konserten?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att kontakta Nils Schönström:
Tel 0480-295 19, 0706-45 28 45
E-post: nils.schonstrom@telia.com