Kontakt

Sten Franzén ordförande
Tel 0480- 856 76
Mobil 070-5477755
E-post: sten.franzen@gmail.com

Sture Lindholm vice ordförande
Tel 0480-171 31, 0480-811 75
Mobil 070-695 75 16
E-post: sture.lindholm@gmail.com

Nils Schönström kassör
Tel 0480-295 19. 070-645 28 45
E-post: nils.schonstrom@telia.com

Ingrid Ersgård sekreterare
Tel 0480/42 24 01. 073-726 24 01
E-post: ingrid.ersgard@gmail.com

Paul Thorstensson
Tel 0480/292 31
Mobil 073-056 14 37
E-post: kp.thorstensson@gmail.com

Magnus Jonsson
Mobil 072-742 05 10
E-post: cmu.jonsson@gmail.com

Charlotte Tornheden
Tel. 0480-47 07 16, 0723-89 01 31
E-post: charlotte.tornheden@icloud.com

Katarzyna Witkowska
Tel. 0700-16 08 41
E-post: kasiawit@yahoo.se

Vill Du få en påminnelse inför konserten?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att kontakta Nils Schönström:
Tel 0480-295 19, 0706-45 28 45
E-post: nils.schonstrom@telia.com