Kammarmusikföreningen i Kalmar

Musikvänner

Av våra sex planerade konserter i Kammarmusikföreningen i Kalmar under före-gående spelår 2021-2022 kunde vi trots den rådande pandemisituationen genomföra samtliga utom en och den konserten återkommer i det kommande spelårets planering i november.

Inför nästa spelår har vi beslutat att återuppta våra abonnemang. Priset för dessa blir oförändrat 800 kronor och 400 kronor för studerande. När vi senast kunde erbjuda abonnemang – spelåret 2019–2020 – gick dåvarande abonnenter p g a pandemin miste om två konserter 2020 och fick därmed ett tillgodohavande på 250 kronor att nyttjas för kommande abonnemang alternativt kontant uttag. De abonnenter som nu har sitt tillgodohavande innestående kan därmed köpa sitt abonnemang för 2022–2023 års sex konserter för 550 kronor genom att ange reducerat pris vid köpet.

Vi har planerat det nya spelåret 2021–2022 med som vanligt sex konserter och vi hoppas att de planerade konserterna erbjuder en spännande blandning av nytt och gammalt, känt och okänt.

Vi är självfallet mycket glada att fullt ut kunna komma igång igen med vår verksamhet där ambitionen fortsatt är att erbjuda levande musik i en av Kalmar vackraste offentliga lokaler med utomordentligt fin musikakustik och med tillgång till en flygel av högsta kvalitet.

Sten Franzén
ordförande


Kammarmusikföreningens i Kalmar verksamhet möjliggörs av det stöd som vi får från Kalmar kommun, Länsmusiken i Kalmar län och Statens Kulturråd.

Som vi redovisat ovan återupptar vi nu abonnemangsförsäljningen inför nästa spelårs sex konserter. Priset för lösbiljetter är oförändrat 200 kronor och för studerande ungdom 100 kronor. 

Abonnemang och biljetter säljs via nätet (www.nortic.se) och Kalmar Turistbyrå (0480/41 77 00). Det går också bra att betala via bankgiro 5884-3053 eller Swish till nummer 123 571 45 89. Biljetter kan också köpas vid entrén till respektive konsert. Mer information finns på föreningens hemsida www.kammarmusikforeningenikalmar.se.

Kammarmusikföreningens styrelse består efter årsmötet 2022 av följande personer: Sten Franzén (ordförande), Sture Lindholm (vice ordförande), Ingrid Ersgård (sekreterare), Nils Schönström (kassör), Paul Thorstensson, Magnus Jonsson, Charlotte Tornheden och Katarzyna Witkowska.

Vi tar gärna emot synpunkter och konsertförslag genom kontakt med någon i styrelsen.

Välkommen till Kammarmusikföreningens konserter – alltid på en onsdag kl 19.00 i Gröna Salen på Kalmar Slott.

Styrelsen


Om oss

Kammarmusikföreningen i Kalmar bildades hösten 1962 och har sedan den första konserten våren 1963 arrangerat över 300 konserter med sammanlagt mer än 1 000 medverkande. Bland de många artister som gästat oss genom åren finns världsstjärnor som Vladimir Ashkenazy och James Galway. Vi anordnar normalt sex konserter varje spelår med såväl svenska som utländska artister och försöker att åstadkomma så stor genrebredd som möjligt.

Vår målsättning har genom alla år varit att hålla en hög konstnärlig nivå med ambitionen att bjuda på levande musik som annars inte skulle ha blivit möjlig att uppleva här i Kalmar.

Våra konserter äger rum i Gröna Salen på Kalmar Slott där det förutom en enastående akustik också finns en flygel av högsta kvalitet. Gröna Salen är belägen på plan 2 i slottet och kan nås med handikappanpassad hiss från markplanet. I lokalen finns tillgång till hörslinga. Vill du veta mer om tillgängligheten till Gröna Salen kontakta Caroline Sjöberg på Destination Kalmar, telefon 0480-45 14 96.

I vår strävan att bredda och öka publikintresset samverkar vi gärna med andra kulturanordnare liksom med kommunens kulturskola – i det senare fallet med syftet att ge musikintresserade ungdomar tillfälle att komma i kontakt med levande musik på hög konstnärlig nivå.

Vår verksamhet möjliggörs med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Kalmar kommun och Länsmusiken i Kalmar län.