mail-lm
Programmet 2020 – 2021

Programmet 2020 – 2021

Musikvänner!

Årets vårsäsong i Kammarmusikföreningen blev kort då vi – av vid det här laget väl kända skäl – endast kunde genomföra februarikonserten med den polska pianisten Aleksandra Mikulska. De båda planerade konserterna i mars och april fick ställas in och skjutas på framtiden. Det innebär att våra medlemmar/abonnenter bara fick tillgång till fyra av sex planerade konserter och vi avser därför att återkomma vad gäller frågan om kompensation för detta.

Vår planering för kommande spelår har dock fortgått och vi presenterar här vårt program för 2020-2021 och hoppas att omständigheterna medger att vi kan starta höstens konserter den 16 september 2020 då vi får besök av en rysk mästarpianist.

Vi återkommer under augusti med mer information och med generalprogram för det nya spelåret.

Kammarmusikföreningen i Kalmar

Sten Franzén
ordförande