mail-lm
Lördag 10 april 2021 kl. 16.00. Kulturskolans aula, Vimmerby. INSTÄLLD.

Lördag 10 april 2021 kl. 16.00. Kulturskolans aula, Vimmerby. INSTÄLLD.

Elisabet Stoltz Niklasson trio

“Clara Schumann”

Ett spännande program som kretsar kring Clara Schumanns musik och fascinerande liv. Skådespelaren Elisabet Stoltz Niklasson ikläder sig rollen som Clara och musiken framförs av Trio Bis! som består av Mårten Sundén violin, Christian Berg cello och Maria Ingemarsson Berg piano.

INFORMATION:
Förköp av biljetter säljes hos Rosins Pappershandel i Vimmerby, tel. 0492-100 42. Mer information lämnas av ordförande Lars Åke Öhman, tel 0492-206 15, 070-627 45 61. E-post: lars.ake.ohman@gmail.com och e-post: ingabirgitta.ohman@gmail.com