mail-lm
LÄNSMUSIKEN söker professionella artister och grupper

LÄNSMUSIKEN söker professionella artister och grupper

…baserade i Region Kalmar län, med färdiga program eller programidéer riktade till barn och unga eller en äldre publik. Har du en pedagogisk inriktning på programmet vill vi gärna veta det också. Kanske är du rytmik-, danspedagog eller röstcoach? Behärskar du andra språk än svenska? Vi vill veta var du finns och vad du kan.
Skicka en kort presentation, CV och foto. Har du någon inspelning eller video får du gärna bifoga den. Vi väljer ut ett antal som kallas till ett showcase den 7 oktober. Där vill vi se och uppleva max 10 min av ditt/ert material. Det vi kommer att titta på är: professionalitet, tillgänglighet, mångfald och hur det passar in i övrigt utbud. Målsättningen är att hitta program som sedan ska ingå i Länsmusikens programutbud 21/22 för den äldre och yngre publiken. Hittar vi inte det vi söker förbehåller vi oss rätten att inte gå vidare med någon av de som sökt.
Vi uppmuntrar en genrebredd och god representation kulturellt, etniskt och genusmässigt. I första hand söker vi solister, duetter och trior.

Skicka anmälan och ev frågor till urban.wedin@lansmusiken.se senast 25 september.
Stora filer, video och ljud skickas helst via Dropbox, We, Sprend eller liknande fildelningsservice.
Att inte bli utvald innebär bara att man inte passar in i detta sammanhang den här gången.
Vi kommer att be om tillåtelse att behålla era ansökningar för ev framtida bruk.