mail-lm

Om oss

Om Kammarmusikföreningen i Kalmar

Kammarmusikföreningen i Kalmar bildades hösten 1962 och har sedan den första konserten våren 1963 arrangerat över 300 konserter med sammanlagt mer än 1 000 medverkande. Bland de många artister som gästat oss genom åren finns världsstjärnor som Vladimir Ashkenazy och James Galway. Vi anordnar normalt sex konserter varje spelår med såväl svenska som utländska artister och försöker att åstadkomma så stor genrebredd som möjligt.

Vår målsättning har genom alla år varit att hålla en hög konstnärlig nivå med ambitionen att bjuda på levande musik som annars inte skulle ha blivit möjlig att uppleva här i Kalmar.
Våra konserter äger sedan många år rum i Gröna Salen på Kalmar Slott där det förutom en enastående akustik också numera finns en flygel av högsta kvalitet tillgänglig. Gröna Salen är belägen på plan 2 i Slottet och kan numera också nås med handikappanpassad hiss från markplanet. I lokalen finns tillgång till hörslinga. Vill du veta mer om tillgängligheten till Gröna Salen kontakta Caroline Sjöberg på Destination Kalmar, telefon 0480-45 14 96.

I vår strävan att bredda och öka publikintresset samverkar vi gärna med andra kulturanordnare liksom med kommunens kulturskola – i det senare fallet med syftet att ge musikintresserade ungdomar tillfälle att komma i kontakt med levande musik på hög konstnärlig nivå.

Vår verksamhet möjliggörs med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Kalmar kommun och Länsmusiken i Kalmar län.

Texten är uppdaterad 2020-08-12


Aktuellt