mail-lm

Medlemskap och biljetter

Medlemsskap och biljetter

Abonnemangspriset för Kammarmusikföreningens sex konserter är 800 kr och för studerande ungdom 400 kr. Biljettpris vid enstaka konsert är 200 kr. För studerande 100 kr. Abonnemang tecknas genom att sätta in pengarna på bankgiro 5884-3053, eller genom att betala direkt vid entrén.
Abonnemang via internet
Biljetter via internet nortic.se

Biljetter och abonnemang säljs också av:

Kalmar Turistbyrå, Ölandskajen 9, tel. 0480-41 77 00
Dillbergs Bokhandel, Storgatan 18, tel. 0480-101 64
KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49, tel. 0480-42 10 10,
e-post: biljettcentrum@kalmarsalen.se

Medlem har med sin avgift betalt entré till spelårets sex konserter. Skulle det inträffa att du inte kan gå på en konsert låna då ut ditt medlemskort till en familjemedlem eller vän. Liksom tidigare år berättigar abonnemanget till att ta med en gäst under 18 år vid varje konsert. Brandbestämmelser begränsar åhörarantalet i Gröna salen, medlemmar får plats i första hand.