mail-lm

Kammarmusikföreningen i Kalmar Kontakt

Styrelse

Sten Franzén
Ordförande
Tel 0480- 856 76
Mobil 070-5477755
E-post: sten.franzen@gmail.com

Sture Lindholm
Vice ordförande
Tel 0480-171 31, 0480-811 75
Mobil 070-695 75 16
E-post: sture.lindholm@gmail.com

Sune Berglund
Sekreterare
Mobil 070-371 63 15
E-post: suneulla.berglund@gmail.com

Vill Du få en påminnelse inför konserten?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att kontakta Nils Schönström.
Tel 0480-295 19, 0706-45 28 45.
E-post: nils.schonstrom@telia.com


Dag Bonde
Tel 0480-47 06 96
Mobil 070-547 06 96
E-post: dag.bonde@telia.com

Brynolf Måhlén
Tel  0480-858 75
Mobil 070-736 65 59
E-post: brynolf@gmail.com

Gunnel Ohlson
Tel 0480-135 99
Mobil 073-067 10 73
E-post: gunnel.ohlson@telia.com

Nils Schönström
Tel 0480-295 19
Mobil 070-645 28 45
E-post: nils.schonstrom@telia.com

Paul Thorstensson
Tel 0480/292 31
Mobil 073-056 14 37
E-post: kp.thorstensson@gmail.com

Magnus Jonsson
Mobil 072-742 05 10
E-post: cmu.jonsson@gmail.com

Ingrid Ersgård
Tel 0480/42 24 01
Mobil 073-726 24 01
E-post: ingrid.ersgard@gmail.com