mail-lm
18 oktober 2017 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

18 oktober 2017 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

Har_web
Stefan Harg,
klarinett. Katarina Ström-Harg, piano

Verk av N Breman, C M v Weber, A Berg, L Larsen, E Chausson, M Delmas, C Debussy och G Meister

Stefan Harg är internationellt erkänd som en mångfacetterad musiker och pedagog och ger konserter som kammarmusiker, solist och orkestermusiker. Stefan Harg har efter 7 år som soloklarinettist i ett antal Brittiska orkestrar återvänt till Sverige och en musikkarriär samtidigt som han är adjungerad professor vid Örebro Musikhögskola och undervisar på Lilla Akademien, Stockholm. Stefan Harg har sedan 1990 bildat en framgångsrik duo med konsertpianisten Katarina Ström-Harg.
Katarina Ström-Harg är professor vid institutionen för klassisk musik på Kungliga Musikhögskolan. Hennes repertoar sträcker sig från barock till nutida musik och hon samarbetar med en lång rad tonsättare. Katarina Ström-Harg har konserterat som solist, kammarmusiker och romansackompanjatör, bland annat i Sverige, Finland, Schweiz, Spanien, England, Danmark, Norge, Kroatien och USA. Katarina Ström-Harg har gjort talrika inspelningar för Sveriges Radio och finns dokumenterad på CD.

__________________________________________________________________________________________________

Abonnemangspriset för Kammarmusikföreningens konserter är 800 kr och för studerande ungdom 400 kr. Biljettpris vid enstaka konsert är 200 kr. För studerande 100 kr. Abonnemang tecknas genom att sätta in pengarna på bankgiro 5884-3053, eller genom att betala direkt vid entrén. Abonnemang via internet. Biljetter till konserten via internet nortic.se
Biljetter och abonnemang säljs också av Dillbergs Bokhandel, tel. 0480-101 64. KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49, tel. 0480-42 10 10, e-post: biljettcentrum@kalmarsalen.se
Medlem har med sin avgift betalt entré till spelårets sju konserter. Skulle det inträffa att du inte kan gå på en konsert låna då ut ditt medlemskort till en familjemedlem eller vän.